Rekomendowana przeglądarka to Google Chrome.
Jeżeli jeszcze jej nie zainstalwoałeś, pobierz ją stąd